Business Type

Sale, Rental, Eletric, Cart

จำหน่าย เช่า อะไหล่ทุกชนิด ศูนย์บริการมาตรฐาน เจมคาร์ ผู้นำด้านรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 1.รถกอล์ฟ 2.รถ Scooter, รถ Bug Racer, รถ ATV 3.รถไฟฟ้า ยี่ห้อ เจมคาร์ คลับคาร์, E2GO, ECONET 4.ศูนย์บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า และจำหน่าย อะไหล่รถกอล์ฟไฟฟ้าทุกรุ่น พร้อมอะไหล่และศูนย์บริการมาตรฐาน

นำเข้าและจำหน่ายรถไฟฟ้า

จำหน่ายจักรยานไฟฟ้า, จักรยานยนต์ไฟฟ้า, ประหยัด ปลอดภัย ไร้มลพิษ

รถไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและพิการ

ผลิต-จำหน่าย รถตุ๊กตุ๊ก รถกอล์ฟไฟฟ้า

รถไฟฟ้าใช้ในสนามกอล์ฟ โรงแรม รีสอร์ท

รถไฟฟ้าเสกเวย์ นำเข้า และ จัดจำหน่ายรถไฟฟ้าเสกเวย์ รถพลังงานไฟฟ้าส่วนบุคคล

ประกอบรถไฟฟ้า, รถบัสขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า, รถกอล์ฟ