Business Type

เราเป็นผู้ขายส่งผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น ชลบุรี ขายส่ง ซองซิลิก้าเจล ซิลิก้าเจลเม็ดสีน้ำเงิน ดินดูดความชื้น ถุงดูดความชื้นขนาดใหญ่ และสารดูดออกซิเจนบรรจุซอง ในราคาส่งจากโรงงานถึงโรงงาน รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ขนม ยา อาหารสัตว์ อาหารเสริม ธัญพืช

  จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ซิลิก้า เจล สารกันชื้น สารดูดความชื้น กันชื้น เม็ดกันชื้น ซองกันชื้น ขายส่ง ซิลิก้าเจล เม็ดใส เม็ดขาวขุ่น เม็ดสีน้ำเงิน แบบชั่งกิโล และ แบบซองบรรจุลัง ขนาดบรรจุลังละ 5,000 ซอง ขายส่ง ซองกันชื้น ซิลิก้าเจล บรรจุซองกระดาษ และ บรรจุซองพลาสติก

สารดูดความชื้นประสิทธิภาพสูง ป้องกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ปลอดความ ชื้นตลอดการเดินทาง ด้วย Kalahari Dry เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอีเล็กโทรนิกส์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องหลีกเลี่ยงความ ชื้น เป็นสารดูดความชื้นที่ไม่มีสารพิษ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีให้เลือก หลายขนาดตามความเหมาะสมของ

จำหน่ายสารดูดความชื้น พลาสติกกันกระแทก

สารดูดความชื้น, ซิลิก้าเจล ยี่ห้อ แอ็บซอร์เทค (Absortech)

นำเข้าและจำหน่าย วัตถุกันชื้น วัตถุดูดความชื้น วัตถุดูดออกซิเจน สารกันชื้น สารดูดความชื้น ซิลิก้าเจล Silica gel

จำหน่ายสารดูดความชื้น

ผลิตและจำหน่ายสารดูดความชื้น Siliga-Gel (Dark Blue Cobalt Free) Siliga-Gel White(Non Dimethyl Fumarate Content) สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

จำหน่ายถุงพลาสติกและสารดูดความชื้น