Business Type

the factory for the production of 2-layer corrugated boxes, corrugated boxes coated with water-proof manufacture of large paper boxes, car parts boxes pickup roof box corrugated paper box production, color printing with 6 color printers, we design boxes according to customer needs, such as boxes, lid

types are available in b corrugated, c corrugated, bc corrugated and e corrugated boxes.

โรงงานทำกล่องลูกฟูก (paper box factory) ผู้ผลิตและรับสั่งทำกล่องลูกฟูก (corrugated box manufacturer) รับออกแบบ งานดีไซน์ และผลิตขึ้นรูปตามสั่ง งาน oem กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่สินค้า, หีบห่อสินค้า (corrugated packaging), ลังกระดาษลูกฟูก (corrugated carton), กล่องไดคัท (die cut boxes) ผลิต บรรจุภัณฑ์

โรงงานกล่องไปรษณีย์สมุทรสาคร ผู้ผลิตและขายส่งกล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายยกแพ็ค ราคาเริ่มต้นใบละ 1 บาทส่งตรงจากโรงงาน มีสต็อกกล่องไปรษณีย์หลายขนาดพร้อมส่งทั่วประเทศทันที สั่งซื้อกล่องไปรษณีย์ ขายส่งกล่องไปรษณีย์สีน้ำตาล ราคาถูก กล่องไปรษณีย์แบบพิมพ์จ่าหน้าและแบบไม่พิมพ์จ่าหน้า มีสต๊อกกล่องไปรษณีย์ทุกเบอร์

โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกเกรด ทุกขนาด รับทำกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไดคัท (die cut corrugated boxes) ทุกขนาด ทุกเกรด ไม่มีขั้นต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก หีบห่อกล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ลังกระดาษลูกฟูก ฝาชน ฝาเกย ฝาครอบ กล่องลูกฟูก 3 ชั้น, 5 ชั้น ทุกขนาด กล่องลูกฟูกพิมพ์สี

โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูก (corrugated box) โอเค เปเปอร์ สมุทรปราการ ผลิตและจำหน่าย กระดาษลูกฟูก2ชั้น (corrugate paper 2 layers ) ให้คำแนะนำ ปรึกษา รับออกแบบ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก รับจ้างผลิตกล่องลังกระดาษลูกฟูก กล่องบรรจุภัณฑ์แพ็คเก็จจิ้งใส่ของบรรจุสินค้า ได้แก่ กล่องฝาเกย

ขายส่งกล่องพัสดุฝาชน ราคาส่ง มีทุกขนาด 00, 0, 0+4, cd, aa, a, ab, 2a, b, 2b, c, 2c, c+8, d-7, d, 2d, e, e-7, 2e, f, fกลาง, fใหญ่, g, ฉ, h, 7, 7หนา 5 ชั้น, i หนา 5 ชั้น, ah, bh, s+, m, m+, l, p1, p2, p3, p4, กล่องเบอร์ 1, กล่องผลไม้ m, กล่องผลไม้ m+ ขายส่งซองไปรษณีย์ ซองพลาสติก ซองเอกสารสีน้ำตาล

โรงงานทำกล่องกระดาษแข็ง (paper box) โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก (corrugated paper box) ผู้ผลิต จำหน่าย และรับสั่งทำบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไดคัท กล่องใส่สินค้า บรรจุสินค้า ลังกระดาษลูกฟูก กล่องลัง พร้อมไส้กันกระแทกภายในกล่อง รับพิมพ์สกรีน ข้างกล่อง ฝากล่อง บางขุนเทียน สมุทรสาคร  

                       

โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก มีลอนกระดาษให้เลือกได้ทุกลอน ทำกล่องแบบลวดเย็บและกล่องแบบปะกาว   รับสั่งทำกล่องรูปพรรณต่างๆ ตามออเดอร์ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชน กล่องลูกฟูกฝาเกย กล่องลูกฟูกไดคัทฝาครอบ กล่องไดคัทฝาล็อคก้นขัด กล่องไดคัทหูช้าง สำหรับใช้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า