Business Type

Slipways/Shiprepaters

ขายเรือไฟเบอร์กลาส ขายเรือสปีดโบ๊ตไฟเบอร์กลาส

ขาค้ำ ขาค้ำเรือ ตู้เย็น แอร์ สแตนเลส ไฟเบอร์กลาส ทำสี ระบบห้องน้ำ ซ่อมเครื่องเรือ ซ่อมเพลาใบจักร, สีกันเพรียง, ซ่อมเรือยาง

งานโลหะกลึง, รับต่อเรือ-แก้ไข-ดัดแปลง รับต่อเรือขุดทราย, เรือขุดแร่, เรือเหมืองแร่, อุปกรณ์เรือแทนเจาะ, เรือดูดแร่, เรือหลัก, เรือลากจูง เรือกเหล็ก ทุกชนิด ทุกขนาด รับปรึกษาและออกแบบ เกี่ยวกับระบบเรือไฮโดรลิกเรือ โดยช่างผู้ชำนาญ

อู่ต่อเรือ ซ่อมเรือทุกประเภท

อู่ซ่อม จำหน่ายเรือ

ท่าเรือรับส่งผู้โดยสาร

ซ่อมเครื่องยนต์เรือประมง

ผลิตอู่ต่อเรือ