Business Type

ถ่ายเอกสาร

พิมพ์เขียว ถ่ายเอกสาร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซ๊ซี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์รับบริการถ่ายเอกสาร ทั้งย่อ-ขยายเอกสาร ถ่ายขาว-ไข ฟิล์มขนาดใหญ่ ปริ้น Print สแกน Scan ถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ถ่ายพิมพ์เขียว ถ่ายสำเนา ถ่ายแผนที่ ซีร็อกซ์ Xerox พล็อต PLOT AUTOCAD-SCAN ถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ขนาด A4-A3 ด้วยเครื่องถ่ายเอกระบบดิจิตอลที่มีคุณภาพและทันสมัย

ศูนย์ถ่ายเอกสาร

ศูนย์ถ่ายเอกสาร

รับถ่ายพิมพ์เขียว ทั้งถ่ายย่อ-ขยาย แบบแปลนความเร็วสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่ทันสมัย

รับถ่ายพิมพ์เขียว ทั้งถ่ายย่อ-ขยาย แบบแปลนความเร็วสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่ทันสมัย

พิมพ์เขียวถ่ายเอกสาร

ศูนย์บริการถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว

รับถ่ายเอกสารและรับผลิตสิ่งพิมพ์