Business Type

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร, รับจัดการมรดก, รับจัดสรรที่ดิน, รับทำภาษีมูลค่าเพิ่ม, รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ตรวจสอบระบบบัญชี, จัดทำภาษีประจำปี, ประกันตัวผู้ต้องหา

สำนักงานกฎหมายสมุทรปราการ-กรุงเทพ  รับทำพินัยกรรมและจัดเก็บพินัยกรรมไว้อย่างเป็นความลับ บริการจัดทำพินัยกรรมนอกสถานที่ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานหรือสถานที่ตามนัด สามารถนัดเวลานอกทำการได้ 17.00-23.00น. ยินดีให้คำแนะนำที่ดีและถูกต้อง เหมาะสำหรับทุกครัวเรือนควรทำพินัยกรรมไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่ไม่คาดคิด

รับว่าความ

สำนักงานกฎหมาย นครสวรรค์ รับปรึกษากฏหมาย รับว่าความอรรถคดีทั้ง คดีแพ่ง และคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร ดำเนินงานโดย ทนายความวราวุฒิ รุ่งจิรารัตน์ ผู้ได้รับเกียรติในการคัดเลือกจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ให้ความรู้ข้อกฏหมาย

สำนักงานทนายความ ผดุงนิติธรรมทนายความ หมากแข้ง อุดรธานี รับปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ปฎิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติธรรม ฐานะสมาชิกสภาทนายความ รับว่าความ ทำสำนวนฟ้องคดีการละเมิดสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ รับว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา กรณีรถชน กรณีฆาตรกรรม คดีมรดกทั่วไป คดีตายผิดธรรมชาติ

บริษัท สำนักงานสหนนท์กฎหมายและธุรกิจ จำกัด เป็น สำนักงานทนายความ นนทบุรี       บริการปรึกษาอรรถคดี ทั้งกรณีเป็นฝ่ายโจทก์และกรณีเป็นฝ่ายจำเลย นนทบุรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความคดีแพ่ง รับว่าความคดีอาญา รับว่าความคดีปกครอง บริการทำเอกสารสัญญาต่างๆ ทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การสอบบัญชี วางระบบบัญชี รับปรึกษากฎหมายและทนายความ

รับทำบัญชี

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงาน ร้าน ต่างๆ และบุคคลทั่วไปรับเป็นทนายความส่วนบุคคล ที่ปรึกษากฎหมาย คดีเด็กและเยาวชน ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (โนตารี่ พับลิค) Notarial Services Attorneyรับบริการทวงถามหนี้ (ตามกฎหมายใหม่)บริการคดีความฟ้องหรือต่อสู้คดี