Business Type

Manufacture, Export and distribute plastic Mats JACQUARD MATS JACQUARD RUGS PICNIC MATS

ผลิตและจำหน่ายผ้าพื้นเมือง, ผ้าจนหนู, ผ้าห่ม, ผ้าซิ่น, โสร่ง, ผ้าขาวม้าที่นอน, หมอน, หมอนขิด, ที่นอนชาวบ้าน

Manufacture, Export and distribute plastic Mats JACQUARD MATS JACQUARD RUGS PICNIC MATS

Producer and Distributor of PP woven mats of Thailand - Plastic mats, PP Mats. Customization of designs are welcomed

ผลิตเสื่อกก จันทบุรี

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก นำมาแปรรูป เช่น กระจาด เป็นต้น

รับทำเสื่อญี่ปุ่น เสื่อทาทามิของแท้จากญี่ปุ่น

รับทำเสื่อญี่ปุ่น เสื่อทาทามิของแท้จากญี่ปุ่น

จำหน่าย ปลอกหมอนผ้า ผ้าปูโต๊ะ-เตียง ที่ใส่จดหมาย

จำหน่ายรองเท้า เสื่อ ร่ม