Business Type

จำหน่ายนม

ผลิตและจำหน่าย นม

สหกรณ์โคนม รับซื้อน้ำนมดิบ รับรวบรวมน้ำนมดิบของสมาชิก

สหกรณ์โคนม รับซื้อน้ำนมดิบ รับรวบรวมน้ำนมดิบของสมาชิก

จำหน่ายนม

จำหน่ายนมผง, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

จำหน่ายนม

ศูนย์รวมจำหน่ายนมผง อาหารเสริม ผ้าอ้อมเด็ก เสื้อผ้าเด็ก-ของใช้เด็กอ่อน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อันอัน แผ่นรองคนไข้ Softex