Business Type

จำหน่ายวุ้นมะพร้าว, น้ำมะพร้าว, วุ้นใบเตย, วุ้นน้ำหวาน, เครปญี่ปุ่น

Gelatine powder in food industrial from Chile(certified by ISO). Clean & clear, extracted from seaweed, without chemicals Added.

ขนมวุ้นแฟนซี, วุ้นมะพร้าวอ่อน, เต้าหู้นมสด, สาคูแคนตาลูป, ขนมไทย, ชิฟฟ่อน, โดนัท, วุ้นวันเกิด, วันแต่งงาน, ขนมของฝากทุกชนิด, รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่และจำหน่ายน้ำสมุนไพร, สอนทำวุ้นแฟนซี

ขนมวุ้นแฟนซี, วุ้นมะพร้าวอ่อน, เต้าหู้นมสด, สาคูแคนตาลูป, ขนมไทย, ชิฟฟ่อน, โดนัท, วุ้นวันเกิด, วันแต่งงาน, ขนมของฝากทุกชนิด, รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่และจำหน่ายน้ำสมุนไพร, สอนทำวุ้นแฟนซี

จำหน่ายวุ้นมะพร้าวอ่อนน้ำหอม

ขนมวุ้นแฟนซี, วุ้นมะพร้าวอ่อน, เต้าหู้นมสด, สาคูแคนตาลูป, ขนมไทย, ชิฟฟ่อน, โดนัท, วุ้นวันเกิด, วันแต่งงาน, ขนมของฝากทุกชนิด, รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่และจำหน่ายน้ำสมุนไพร, สอนทำวุ้นแฟนซี

คอร์รอเจ้น

ผงวุ้น