Business Type

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องเติมอากาศ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มแช่ ปั๊มสุญญากาศ มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ลม รอกไฟฟ้า เกียร์ทด เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือก่อสร้าง ฯลฯ พร้อมบริการตรวจเช็คอุปกรณ์ และบริการหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญ

เอ็ม อาร์ เอ็ม ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นต่อสังคมและอุตสาหกรรม และ เป็นศูนย์รวมปั๊ม ปั้มสูบน้ำ นำเข้าปั๊ม จำหน่ายปั๊ม ปั๊มเคมี ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มน้ำแบบ Self-Priming แรงดันสูง ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง ปั๊มหอยโข่งปั๊มเคมี เครื่องสูบน้ำ SHINMAYWA ปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย AIR PUMP แอร์ปั๊ม

- จำหน่าย - ออกแบบระบบไนโตรเจน เครื่องผลิตไนโตรเจน (nitrogen generator) ไนโตรเจน , เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน (oxygen generator) อ๊อกซิเจน ยี่ห้อ “radinas” ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าไนโตรเจน แบบ liquid - เป็นผู้จัดจำหน่าย ปั๊มลม direct type , belt type , vsd belt type , vsd direct type , vsd

ดำเนินการจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ หลากหลายด้านทางอุตสาหกรรม Water Pump System ระบบปั๊มน้ำดี น้ำเสีย ปั๊มบาดาล อะไหล่ และ อุปกรณ์ต่างๆ Diaphragm Pump จำหน่ายปั๊มดูดสารเคมี ARO , GRACO , SEKO , DEBEM Test Flow  บริการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ ด้วยเครื่องมือวัด  ซึ่งมีความแม่นยำสูง

จำหน่ายเครื่องปั๊มลม

สินค้าพวกปั๊มน้ำต่างๆ

จำหน่ายปั๊มน้ำ,อะไหล่,และอุปกรณ์

จำหน่ายอุปกรณ์ปั๊ม มอเตอร์ และรับติดตั้งระบบท่อแก๊ส น้ำมัน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกชนิดทุกประเภท

จำหน่ายเครื่องอัดอากาศ เครื่องปั้มลมทุกชนิด และเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องอัดอากาศของ Ingersoll Rand

จำหน่าย ปั๊มน้ำไฟฟ้า, เครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์การก่อสร้าง