Business Type

ดับเบิ้ลยูทีดี เทรดดิ่ง เป็นผู้จัดจำหน่าย ส่งออกรวมไปถึงนำเข้าวัตถุดิบ อาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง วัตถุดิบอาหารทะเลมากมาย เช่น กุ้งมังกร, กุ้งแม่น้ำ, ปูม้า, ปลาหมึก, ปูทะเล, ปลาเก๋า, ผลิตภัณฑ์แปรรูปปูไข่ดองแช่แข็ง(แพ็คสูญญากาศ) ส่งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม วัตถุดิบของเรามีคุณภาพ ส่งตรงจากทะเล

นำเข้าและส่งออกอาหารทะเลทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ

นำเข้าและส่งออกปลาทุกชนิด

นำเข้าและจำหน่ายอาหารทะเลสด แช่แข็ง และวัตถุดิบคุณภาพดีจากญี่ปุ่น เช่น ปลาทูน่าญี่ปุ่น, โอโทโร, อามาจิ, ฮิราเมะ, ชิมาอะจิ, คันพาจิ, ไข่หอยเม่น, หอยแครง, หอยเชลล์, ไข่ปลาซัลมอน, ไข่ปลาเมนไทโกะ, กุ้งโบตัน, กุ้งหวาน ฯลฯ บริการสินค้าอาหารทะเลสด, ปลาสด, และวัตถุดิบตามฤดูกาล

นำเข้าและส่งออกอาหารทะเลทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ

ผลิตสินค้าประเภทอาหารทะเล เพื่อการส่งออก

นำเข้าและส่งออกอาหารทะเล

กุ้งเนื้อ กุ้งทุกชนิด รับจ้างแกะกุ้ง