Business Type

A manufacturer and distributor - of standard quality of glucose.

ผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่

ผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่

กลูโคส น้ำเชื่อม

ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส โดยใช้มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต

ผลิต,ลูกอม กลูโคส

สารให้ความหวาน

จำหน่าย เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต ซอลบิทอลน้ำ-ผง ฟรุคโตส น้ำ-ผง กลูโคสน้ำ-ผง แบะแซ มอลโตเด็กซ์ตรินน้ำ-ผง ไฮมอสโตรส มอลทิทอลน้ำ-ผง แลคโตรส ซูคาโลส และสารให้ความหวาน อื่น ๆ