Online Catalog

โครงการ”กล้าใหม่..ใฝ่รู้”ปี 2558

Product Category :  Newspapers

        

โครงการ”กล้าใหม่..ใฝ่รู้”ปี 2558

            สามนักเรียนเก่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีสร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการ”กล้าใหม่..ใฝ่รู้”ปี 10 รับเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท

            นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ”กล้าใหม่...ใฝ่รู้”ปี 2558 ปีที่ 10 เพื่อคัดเลือกสุดยอดนักเรียนเก่งประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษา จำนวน 374 แห่ง  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 1 ใน 60 สถานศึกษา เข้าทำการแข่งรับรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง 3 นักเรียน ได้แก่ นางสาวพิมมาดา  แก้วหนู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1 นางสาวทวินันท์  หงส์ยี่สิบเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1 และนางสาวอาภากร แทนหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยมีนางสาวนฤมล  กิตยาการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนอุตรดิตถ์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลบำรุงสถานศึกษา  150,000 บาท ทุนการศึกษานักเรียน 90,000 บาท และรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 20,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 260,000 บาท

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.