Online Catalog

MOU กัมพูชา

Brand :  JOB
Product Keyword :  แรงงาน MOU
Add to RFQ

MOU กัมพูชา

JOB นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU

1.แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย

2.สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก

3.สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้

4.เสียค่าใช้จ่ายน้อย

5.ความเสี่ยงไม่มี

 

รายละเอียด

1.แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี

 

การบริการของเรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

1.การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา

2.ขนส่งคนงานจากชายแดนถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงาน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

3.Passport International มีอายุ 5 ปี, Visa มีอายุ 2 ปี

4.JOB รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่ประเทศต้นทางจนถึงสถานที่ทำงาน

5.การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 60 วัน

6.ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาในสัญญา

7.JOB จัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน (กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง)

 

การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ)

บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป

 

สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน

1.นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน

2.นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย

3.นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย


Please request for more details or contact our customer service for more information.