Online Catalog

น้ำดื่มกรีนเฟรช 18.9 ลิตร

Product Category :  Water Bottled
Add to RFQ
น้ำดื่มกรีนเฟรช 18.9 ลิตร  

โรงงานผลิตน้ำดื่ม นนทบุรี ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุถัง 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (Green Fresh Drinking Water) น้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานการผลิตทั้ง GMP และมาตรฐานสากล บริการจัดส่งน้ำดื่มกรีนเฟรช น้ำดื่มบรรจุถังขนาด 18.9 ลิตร ถึงสำนักงาน โรงงาน ร้านค้าปลีก บ้านพักอาศัยในพื้นที่ บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ท่าน้ำนนท์ ไทรน้อย ปากเกร็ด‎ นนทบุรี ดอนเมือง กรุงเทพ รังสิต ปทุมธานี นครนายก และพื้นที่อื่นๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ต้องการสั่งน้ำดื่มกรีนเฟรช 18.9 ลิตร :

สั่งง่าย ส่งไว บอกรับเป็นสมาชิก โทร. 02-443-055502-443-044402-446-7529-34


Please request for more details or contact our customer service for more information.