Online Catalog

 ขายตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ Vacuum Drying Oven,ตู้อบความร้อน,นำเข้าตู้อบความร้อน,วิธีใช้ตู้อบแห้ง,นำเข้าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องแล็ป

 •  เป็นตู้อบแห้งแบบสุญญากาศสำหรับการทดสอบความชื้น และการดูดความชื้น
 • ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital PID control
 •  สามารถเลือกตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 99 ชั่วโมง หรือ 99 นาที หรือแบบต่อเนื่อง
 •  สามารถแสดงเวลาการทำงาน และอุณหภูมิภายในตู้ได้
 •  เบรกเกอร์ตัดไฟ (Over current breaker) 
Usability

ตู้อบความร้อนชนิดป้องกันความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งาน  
- เป็นตู้อบความร้อน ชนิดป้องกันความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งาน ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 ºC
เหนืออุณหภูมิห้องถึง 350 ºC
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor PID-control และแสดงผลเป็นตัวเลขแบบ LCD
- มีตัวกรองอากาศบริสุทธิ์ เพื่อป้องกันฝุ่นที่เข้ามาจากอากาศภายนอก เพื่อทำให้วัสดุที่ทำการทดสอบมีความสะอาดมากที่สุด
- มีระบบการหมุนเวียนของอากาศภายในตู้เป็นแบบ APT.Line ซึ่งช่วยให้อุณหภูมิภายในตู้มีความสม่ำเสมอกัน

Other
 • รับซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์, ติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไปในห้องแล็บ

 • เครื่องมือวัด, เครื่องมือวิทยาศาสตร์  , บอร์ดคอนโทรลมอเตอร์รับซ่อม

 • Inverter ,Converter ,Servo ปรับปรุงเครื่องจักรระบบออโตเมชั่น 

 • รับแปลง/เทียบ Servo,Inverter

 • งานควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เช่น เครื่องชั่ง ตู้อบ เตาเผา อ่างควบคุมอุณหภูมิ

 • รับแก้ไขดัดแปลง(Modify)ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่นระบบควบคุมความเร็ว

 • รับซ่อม จำหน่าย งานโมดิฟาย ตามความต้องการของลูกค้า

 • รับจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุตสาหกรรมโรงงานตามความต้องการครับ

 • บริการจัดส่งทั่วประเทศ

 • เบอร์โทร.02-747-2727
 • แฟ็กซ์ 02-747-2727
 • สายด่วน สอบถามได้ครับ 09-2641-1149

Please request for more details or contact our customer service for more information.