Online Catalog

ขายส่ง ลูกหยีสดไร้เมล็ด

Product Category :  Fruit & Vegetable-Dried
Add to RFQ

ขายส่ง ลูกหยีสดไร้เมล็ด

การแปรรูป “ลูกหยีไร้เมล็ดเคลือบน้ำตาล” จนวันนี้ได้กลายเป็นของฝากเลื่องชื่อติดทำเนียบอันดับต้นๆ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ “อย.” และมีสัญลักษณ์ “ฮาลาล” และเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป 5 ดาวของจังหวัดอีกด้วย

ลูกหยีสดไร้เมล็ด ตลาดกิมหยง


Please request for more details or contact our customer service for more information.