Online Catalog

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution control system)

Brand :  PINETRADING

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและรับแก้ปัญหาทางด้านระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Air pollution)

มีผลงานการแก้ไขปัญหาจากการถูกร้องเรียนโดยชาวบ้านชุมชนข้างเคียงในเรื่อง กลิ่นมลพิษ ไอระเหย ฝุ่นควันทางอากาศ เรามีผลงานดีเยี่ยม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ สำหรับอาคารสูง ศูนย์การค้า (Air pollution control system for commercial building) กำจัดมลพิษจากไอเสียของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง พร้อมทำรายงานตามแบบ รว.1, รว.3 ทำ HIA ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน

โทร :  , 

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.