Online Catalog

ให้เช่ารถกระบะ Hilux 4ประตู

Product Category :  Automobile-Renting & Leasing

สำหรับท่านที่กำลังวางแผนเดินทาง ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือทำธุระ ไม่ว่าจะเช่ารถยนต์ เช่ารถตู้ เช่ารถเก๋ง หารถกระบะให้เช่า   ทางบริษัท ลุมพินีคาร์เร้นท์ มีรถยนต์ให้เช่าราคาถูก ไว้บริการท่านหลายคัน สามรถ โทรเข้ามาสอบถามราคา รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ


,

 

  • ศูนย์บริการลูกค้า Call Center บริการจองรถ การประสานงานสาขาการบริการนัดหมายเพื่อนำรถตรวจ เช็คตามระยะกิโลเมตรและการบริการอื่นๆที่จะบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
  • บริการส่งมอบรถ และรับรถคืน ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ในช่วงเวลาราชการ
  • บริการการส่งและรับรถในกรณีที่รถเช่าเกิดอุบัติเหตุ หรือขัดข้องทุกกรณีทางเราจะทำการเปลี่ยนรถเทียบเท่ากันภายใน 24 ชั่วโมง
  • คุ้มครองทุกเส้นทาง (Insurance) รถเช่าทุกคันจะได้รับ ประกันภัยชั้น 1 และพรบ. คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กำหนดโดยผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนแรกของอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นไม่สามารถบอกทะเบียนรถผู้ที่ทำให้ เกิดความเสียหายหรือไม่มีคู่กรณีหรือผู้เช่า


 

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.