Online Catalog

กาวอะครีลิคกันรั่วซึม

Product Category :  Paint Manufacturers
Brand :  ATM
Add to RFQ

กาวอะครีลิคกันรั่วซึม NO.3 ATM

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในด้านคุณสมบัติของกาวอะครีลิค ที่ให้ความยืดหยุ่น ทนสภาพการขยาย และการหดตัวของวัสดุได้ดี สามารถใช้ทาคอนกรีต อิฐ หลังคาลอน หลังคาสังกะสี กระเบื้อง โลหะ ไม้

คุณสมบัติ : 1. ป้องกันการรั่วซึม และกันชื้นได้เป็นอย่างดี 2. ป้องกันการผุกร่อนของพื้นผิว 3. มีส่วนผสมของกาวที่ให้การยึมเกาะดีเยี่ยม 4. ป้องกันตะไคร่น้ำ และเชื้อราบนผนัง


ศูนย์กระจายสินค้า

  • จังหวัดเชียงใหม่ 41/11 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร053-448-105-7
  • จังหวัดนครราชสีมา 279 หมู่ที่ 5 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-300301-2
  • จังหวัดพิษณุโลก 99/9 หมู่ที่3 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 055-984-505-7
  • จังหวัดนครศรีธรรมราช 333/37 หมู่ที่1 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-313-184-6
  • จังหวัดร้อยเอ็ด 168 หมู่ที่10 ถนนราชดำเนิน ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-516-754-6
  • จังหวัดอุดรธานี 168 หมู่1 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-201-383-6, 042-201-392

Please request for more details or contact our customer service for more information.