Online Catalog

กระจกสำหรับเป็นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ กระจกทำเฟอร์นิเจอร์ (Household Appliances Furniture Glass) คือ กระจกที่ใช้สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่ โคมไฟกระจก บานกระจกของฝาเตาไมโครเวฟ เตาอบไฟฟ้า เตาอบ บานประตูกระจกของตู้ฆ่าเชื้อ ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง แผ่นกระจกกั้นชั้นของตู้เย็น กระจกของเครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดควัน และแผงเตาไฟฟ้า หน้าเตาแก๊ส รวมถึงแผ่นมู่ลี่กระจก โต๊ะน้ำชากระจก ตู้ถ้วยชามกระจก  ตู้กระจกวางโทรทัศน์ และอื่นๆ

Usability

ให้บริการในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยากรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พัทยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทรบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ปากช่อง นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก สุรินทร์ บุรีรัมย์


Please request for more details or contact our customer service for more information.