Online Catalog

โรงงานผลิตคอนกรีตเสริมเหล็ก

Product Category :  Concrete Products
Product Keyword :  ผลิตคอนกรีต
Add to RFQ

โรงงานผลิตคอนกรีตเสริมเหล็ก บริษัท ธนภร พรีคาสท์ จำกัด ออกแบบ-ผลิตพร้อมติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) รับออกแบบก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จ พร้อมงานจ้างเหมาติดตั้งระบบ เรารับจ้างติดตั้งงาน และให้คำปรึกษาด้านงานภูมิทัศน์คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปด้วยระบบพรีคาสท์

บริการจัดส่ง “พรีคาสท์” ถึงหน้าไซต์งานก่อสร้าง กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ธนบุรี ธัญบุรี ลำลูกกา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์


Please request for more details or contact our customer service for more information.