Online Catalog

เรือถีบไฟเบอร์กลาส

Product Category :  Tanks
Product Keyword :  ไฟเบอร์กลาส

เรา เป็นผู้ผลิตที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ถัง ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังเก็บสารเคมีและผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทุกชนิด ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 10 ปี เราได้รับการยอมในเรื่องผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เนื่องมาจากกระบวนการค้นคว้า วิจัย พัฒนา การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต รวมถึงการควบคุมการผลิต รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าทุกชนิด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาสอื่นๆหลายชนิด เช่น ถังน้ำทรงแก้ว, ถังแอ๊ปเปิ้ล, ถังดักไขมัน, ท่อไฟเบอร์กลาส, หน้าจาน, เรือไฟ เบอร์กลาสทุกชนิด เช่น เรือถีบ เรือพายและเรือติดเครื่อง รวมถึงงานสั่งทำอื่นๆ (OEM) รับเคลือบบ่อ ซ่อม ปรับปรุงถัง งานไฟเบอร์กลาสทุกชนิด


Please request for more details or contact our customer service for more information.