Online Catalog

เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม

Product Keyword :  เครื่องชั่ง

ขายเครื่องชั่งในห้องปฎิบัติการ,เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล,ราคาเครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่งดิจิตอล,เครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งมีความละเอียดสูง ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 3ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง และ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น 

 

Usability

เครื่องชั่งในห้องปฎิบัติการ เครื่องชั่งมีความละเอียดสูง ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 3ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง และ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer)

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องชั่งดิจิตอลที่ถูกใช้โดยคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำสูง ความแตกต่างเพียงไม่กี่กรัม ในบางกรณีอาจจะ  


เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

  • โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้สำหรับเคมี ฟิสิกส์ และการวิจัยทางการแพทย์จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำเป็นพิเศษ

  • โดยทั่วไปเครื่องชั่งประเภทนี้ มักจะมีกระจกล้อมรอบเอาไว้เพื่อป้องกันเครื่องชั่งและมวลที่ต้องการชั่งจากอากาศภายนอก

Other

รับแก้ไขดัดแปลง(Modify)ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่นระบบควบคุมความเร็ว,ระบบอินเวอร์เตอร์

  • รับซ่อมเครื่องอินเวอร์เตอร์ ,จำหน่ายอุปกรณ์ในห้องแล็ป, งานโมดิฟาย ตามความต้องการของลูกค้า
  • รับจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุตสาหกรรมโรงงานตามสั่ง
  • เบอร์โทร.02-747-2727
  • แฟ็กซ์ 02-747-2727
  • Email: ae2012@outlook.co.th
  •  

Please request for more details or contact our customer service for more information.