Online Catalog

รับเหมา ติดตั้งท่อ PPR

Product Keyword :  ท่อน้ำร้อนppr
Add to RFQ

งานเดินระบบท่อในอาคารสูง (Piping work)


ระบบประปา ระบบท่อหล่อเย็นในระบบชิลเลอร์ปรับอากาศ ระบบน้ำร้อนโรงแรมด้วยท่อเขียว PPR ท่อเหล็ก API ท่อกัลวาไนซ์ ทั้งงานเดินท่อใหม่ และรับจ้างรื้อย้ายระบบท่อเดิมที่ชำรุด รื้อย้ายท่อผุในอาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร  สมุทรปราการ  พระสมุทรเจดีย์  ชลบุรี  ระยอง  พระราม2  สมุทรสาคร  

 

รับซ่อมท่ออาคาร


รับงานเดินท่อ ppr


ท่อ ppr


งานเดินท่อ ppr


ติดตั้งท่อพีพีอาร์


งานเดินท่อ pprในอาคาร


งานเดินท่อ ppr


Please request for more details or contact our customer service for more information.