Online Catalog

รับผลิตกระสอบใส่ข้าว

Product Category :  Sacks & Bags
Add to RFQ

บริษัท สีคิ้ว โพลีแบ็ก จำกัด เรารับผลิตพลาสติกสาน รับผลิตกระสอบใส่ข้าว พีพี สินค้ามีมาตฐาน มีกระบวนการทอกระสอบพลาสติกสาน พีพี ทุกชนิด ผลิตด้วยมาตรฐาน มั่นใจในประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ในงานถุงกระสอบพลาสติกสาน อาทิเช่น กระสอบใส่ข้าวสาร กระสอบใส่ข้าวเปลือก เราเป็นผู้นำในการผลิตกระสอบและพิมพ์กระสอบพลาสติกทุกชนิดทุกรูปแบบ ในภาคอีสาน โทรสอบถาม บริษัท สีคิ้ว โพลีแบ็ก จำกัด จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วประเทศ สอบถามสินค้า 0-4441-3144-5, 08-1265-5137

รับผลิตกระสอบใส่ข้าว


Please request for more details or contact our customer service for more information.