Online Catalog

รับซื้อขายสแครป

Product Keyword :  สแครป
Add to RFQ

รับซื้อขายสแครป (Scrap)

 
Scrap เศษบด(โม่) เป็นพลาสติกที่บด หรือโม่เป็นชิ้นเล็กๆ ผ่านตะแกรงขนาดเล็ก สามารถนำไปฉีดเป็นชิ้นงานได้ หรือจะนำไปหลอมทำสีตามต้องการได้
 
จำหน่าย ขายส่ง เม็ดพลาสติก เม็ดหลอม เศษพลาสติกโม่ เศษบดพลาสติก

Please request for more details or contact our customer service for more information.