Online Catalog

บริษัท ดาห์ซิน วอเตอร์พรูฟิง เป็นบริษัทที่ทำระบบและวัสดุป้องกันการรั่วซึมที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นอันดับต้นๆ จากประเทศไต้หวัน มีความเชี่ยวชาญในการวางระบบกันซึมตั้งแต่อาคารที่มีโครงสร้างขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ บริษัทได้ทำการขยายสาขามาสู่ประเทศไทยในปี 2556 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 36 ปี และการทำงานอย่างมืออาชีพของทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรบจากทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันซึม บริษัทดาห์ซินได้นำเทคทิคการทำกันซึมและการกำกับดูแลงานที่ดีที่สุดจากประเทศไต้หวัน เพื่อให้มั่นใจว่าเราทำงานกันอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นเราได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจที่มีต่อลูกค้ากับบริษัทก่อสร้างที่ร่วมงานกับเรา 


Please request for more details or contact our customer service for more information.