Online Catalog

ม้วนลวดเย็บกระดาษสำหรับกล่องกระดาษ

Product Keyword :  ม้วนลวดเย็บ
Add to RFQ

ม้วนลวดเย็บกระดาษสำหรับกล่องกระดาษ เจียเป่า เมททัล สมุทรปราการ

โรงงานผลิต ขายส่งม้วนลวดเย็บกระดาษ ลวดแม็ก ลวดเย็บ อุตสาหกรรม (Carton Stitching Wire / Industrial Staples: Fine wire, Fine / Medium, Heavy wire) ตรา LOCK Staples, DUO-FAST รองรับงานสำหรับโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ประกอบด้วย

  • ลวดเย็บกล่องกระดาษลูกฟูก (Carton Staples) ขนาด 1.70, 1.90, 2.20, 2.50, 2.70 MM
  • ลูกแม็กซ์เย็บปิดกล่อง (Carton closing staples) ขนาด 3415, 3416, 3515, 3518 MM
  • ลวดคาร์บอนต่ำ ชุบสังกะสี ชุบทองแดง (Galvanized wires / Copper plating wires) ขนาด 0.44, 0.60, 0.70, 0.80, 0.91 MM

บริษัท เจียเป่า เมททัล จำกัด ก่อตั้งปี 2001 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115544002141 เราเป็นโรงงานผลิต ขายส่งทั่วประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ ตะปูม้วน ลูกแม็ก ตราสิงห์โต Lion, DUO-FAST รายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 and ISO14001

 

ม้วนลวดเย็บอุตสาหกรรม สมุทรปราการ

 

We are the one of biggest manufacturer of Staples Wire, Carton Stitching Wire, Industrial Staples, Brad Nails, and Coil in Thailand

 

โรงงานผลิตม้วนลวดเย็บกระดาษ

สนใจม้วนลวดเย็บกระดาษสำหรับกล่องกระดาษ บริษัท เจียเป่า เมททัล จำกัด
เบอร์โทรติดต่อ : 
0-2709-6921-4, 08-1750-5742
ที่ตั้งโรงงาน : 852/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280


Please request for more details or contact our customer service for more information.