Online Catalog

กระจกนิรภัยเทมเปอร์และกระจกกึ่งนิรภัย (Tempered glass and semi- Tempered glass)

1. กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered glass) คือ การนำกระจกธรรมดาไปอบความร้อนสูงจนใกล้จุดหลอมเหลว แล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความสมดุล โดยมีชั้นความเค้นแรงอัด (Compressive Stress) อยู่บนพื้นผิวกระจกและมีชั้นความเค้นแรงดึง (Tensile Stress) อยู่บริเวณเนื้อใน เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างกระจกมากกว่า 4-5 เท่าของกระจกธรรมดา มีความเสถียรต่อความร้อนดีมากสามารถทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนต่างกัน200°C ช่วยปรับสมรรถนะของกระจกในด้านการต้านแรงลมปะทะ แรงสะท้อนกลับสูงถึง 9O Mpa เมื่อกระจกแตกจะเป็นเม็ดเล็กๆ ไม่มีคม ปลอดภัยต่อผู้ใช้

Usability

ให้บริการในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พัทยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทรบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ปากช่อง นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก สุรินทร์ บุรีรัมย์


Please request for more details or contact our customer service for more information.