Online Catalog

บริการรับซื้อรถบ้าน

Product Category :  Automobile Dealers-Used Cars
Add to RFQ

 บริการรับซื้อรถบ้าน   

รับซื้อรถมือสองทุกประเภท

  • รถเก๋ง SEDAN
  • รถกระบะ PICK-UP
  • รถอเนกประสงค์ MPV SUV PPV
  • รถตู้ VAN MINI-VAN
  • รถบรรทุก TRUCK รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ
  • รถญี่ปุ่น รถยุโรป รถอเมริกา รถเอเชีย
  • TOYOTA , HONDA , ISUZU , NISSAN , MITSUBISHI , MAZDA , SUZUKI , HYUNDAI , KIA , BENZ , BMW , VOLVO , CHEVROLET , FORD , VOLKSWAGEN , MINI อื่นๆ
  • รถบุคคลธรรมดา รถบ้าน รถนิติบุคคล รถบริษัท รถองค์กร รถหน่วยงานราชการ
  • รถใหม่ รถมือเดียว รถเก่า รถหลายมือ รถซื้อต่อมา
  •  เจ้าของรถบ้าน รถสำนักงาน เบื่อรถเก่าอยากเปลี่ยนรถ หรือเลิกใช้ อยากจะขาย ธุรกิจเลิกกิจการ ต้องการขายรถเก่า ต้องการใช้เงิน เรารับซื้อรถยนต์ใช้แล้ว รับซื้อรถบ้านถึงสถานที่ของท่าน รถมือสอง ทุกประเภทถึงบ้านท่าน

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.