Online Catalog

ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน

Product Category :  Buildings-Prefabricated-Portable

ตู้สำนักงาน ขนาด 3x6 เมตร

 

 

 

Usability

ข้อดีในการใช้บริการนี้ก็คือ ลูกค้าที่ต้องการมีสำนักงานชั่วคราวตามสถานที่ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว ทั้งยังได้ใช้งาน สำนักงานสำเร็จรูป ที่มีรูปทรงพร้อมในการใช้งาน และมีเครื่องปรับอากาศติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการนำไปติดตั้งให้ถึงที่หน้างานที่ลูกค้าจะต้องใช้งาน ที่ลูกค้าจะต้องทำก็เพียงแค่ติดต่อเรา เลือกขนาด รูปแบบ ของออฟฟิตมราต้องการ นัดวันติดตั้ง แล้วที่เหลือก็คือการขนของเข้าไปใช้งานได้ทันที สะดวกรวดเร็วและได้มาตราฐาน นอกจากนี้เรายังมีตู้หลายรูปแบบ หลายขนาดให้เลือกใช้ตามความพอใจ และยังเสียค่าใช้จ่ายน้อย คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ตามจำนวนที่ใช้งานจริง ทำให้ผู้เช่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและเสียเวลารื้อถอนสำนักงานชั่วคราวเมื่อเสร็จงานเหมือนที่ต้องเคยทำมาแต่ก่อน

Manufacture : บริษัท คอนเทนเนอร์ซัพพลาย (2000) จำกัด
Size : 3.00x6.00 M.
Weight : 1.5 ตัน
Remark

www.thailandcontainer.com


Please request for more details or contact our customer service for more information.