Online Catalog

จำหน่าย ยูโบลท์

Add to RFQ

ยูโบลท์สแตนเลส

ยูโบลท์ นิยมใช้กับงานแขวนท่อ ข้อดีของยูโบลท์ไม่ขึ้นสนนิม ใช้งานได้นาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึด ใช้แขวน มีรูปร่างเป็น U ใช้งานร่วมกับแผ่นเพลทน็อตตัวเมีย ยูโบลท์ นั้นไม่ได้ใช้แค่ในงานช่างเท่านั้นแต่สามารถใช้ได้ในงานที่หลากหลายทั้งงานทั่วไป งานในบ้าน งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

ยูโบลท์ ขายส่ง

สเตนเลส สมุทรปราการ

Usability

ราคาโรงงาน สินค้าคุณภาพ บริการถูกใจ สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ :02-214-0722 Hot Line: 089-766-8083

สำนักงานใหญ่ : 25/11 ถ.พระราม 6-อุรุพงษ์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพ

     Tel : 0-2214-0722

สาขาเทพารักษ์ : 182 เทพารักษ์ ซอยรัตนะโชติ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

     Tel : 089-766-8083


Please request for more details or contact our customer service for more information.