Online Catalog

ขายส่ง ช่องร้อยสายไฟ

Add to RFQ

ขายส่ง ช่องร้อยสายไฟ

โรงงานเราผลิตและจำหน่าย ปลีก-ส่ง ช่องร้อยสายไฟ มี 2 ขนาด ให้เลือก คือ 42 มิล , 60 มิล และมีหลายสีให้เลือก ดังนี้

  • สีขาว
  • สีดำ
  • สีเทาเข้ม
  • สีเทาอ่อน
  • สีน้ำตาล
  • สีสัก
  • สีบีช
  • สีเปลือกมังคุด
  • สีครีม

หากต้องการขนาดอื่นๆ สามารถแจ้งได้ รับผลิตขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ

Usability
  • สามารถนำไปประกอบเป็นอะไหล่ตามโต๊ะทำงานต่างๆ 

Please request for more details or contact our customer service for more information.