Online Catalog

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จากประเทศจีน-ไทย บริษัท จีซีที โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อรองรับ ที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายหรือสั่งผลิตสินค้ากับทาง โรงงานจีนเพื่อมาเป็นวัตถุดิบก็ตาม ทางเราจะแนะนำวิธีการขนส่งที่เหมาะสมและประหยัดกับลูกค้าของเรามากที่สุดให้ทางลูกค้ามั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะทาง เรือ หรือ รถบรรทุก ท่านจะได้รับสินค้าครบถ้วนและปลอดภัย

แนะนำบริษัทข่นส่งสินค้าจากจีน-ไทย ต้องบริษัท จีซีที โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เบอร์โทรติดต่อ : 0-2966-9961, 09-1886-2360, 08-9816-6501, 08-0168-6188

Usability

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.