Online Catalog

กล่องใส่กระดาษทิชชู่

Product Category :  Hotel & Motel Equipment & Supplies

บริษัท ภูเก็ต พรีเมี่ยมกู้ดส์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมรายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต มีสินค้าหลากหลายรายการให้เลือกสรร เน้นจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคภายในโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล สำนักงาน อุปกรณ์ ของใช้ภายในออฟฟิศ เช่น แชมพู ครีมอาบน้ำ สบู่ล้างมือ หมวกคลุมอาบน้ำ ทิชชู่ม้วน ฯลฯ นอกจากเครื่องอุปโภคแล้ว ทางภูเก็ตพรีเมี่ยมกู้ดส์ ยังจัดจำหน่ายไส้กรอกรสชาติดี ราคาเป็นมิตร ไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารราคาถูกและมีคุณภาพอย่างไส้กรอกยี่ห้อ จากทางภูเก็ตพรีเมี่ยมกู้ดส์อีกด้วย

สินค้าเพิ่มเติม


Please request for more details or contact our customer service for more information.