Online Catalog for เครื่องทำความเย็น

เครื่องปรับอากาศโรงงาน Add RFQ

เครื่องปรับอากาศโรงงาน

ส สีส้ม คอมเพรสเซอร์

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : ส สีส้ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ

Keyword : เครื่องปรับอากาศโรงงาน

อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

Views : 87 Time(s)

ซ่อมคอมเพรสเซอร์ Add RFQ

ซ่อมคอมเพรสเซอร์

ส สีส้ม คอมเพรสเซอร์

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : ส สีส้ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ

Keyword : ซ่อมคอมเพรสเซอร์

อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

Views : 139 Time(s)

Interest : 1 Time(s)

Cooling Tower “LIANG  CHI” Add RFQ

Cooling Tower “LIANG CHI”

บริษัท เอ็น โอ เอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : Gokujo

Keyword : Cooling Tower

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

Views : 358 Time(s)

Interest : 2 Time(s)

Air Cooled Chiller Add RFQ

Air Cooled Chiller

บริษัท เอ็น โอ เอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : Gokujo

Keyword : เครื่องทำความเย็น

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

Views : 25 Time(s)

Interest : 1 Time(s)

Air Panel Add RFQ

Air Panel

บริษัท เอ็น โอ เอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : Gokujo

Keyword : Chiller

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

Views : 47 Time(s)

Cooling Heat Exchanger Add RFQ

Cooling Heat Exchanger

บริษัท เอ็น โอ เอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : Gokujo

Keyword : งานระบบทุกชนิด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

Views : 60 Time(s)

เครื่องทำความเย็น ระบบทำความเย็น ระบบระบายความร้อน  Add RFQ

เครื่องทำความเย็น ระบบทำความเย็น ระบบระบายความร้อน

บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่,เครื่องถ่ายเทความร้อน

Brand Name : Heataway

Keyword : อุปกรณ์ในระบบทำความเย็น

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

Views : 164 Time(s)

เครื่องทำความเย็น เครื่องระบายความร้อน คอนเดนเซอร์ อีแวป Add RFQ

เครื่องทำความเย็น เครื่องระบายความร้อน คอนเดนเซอร์ อีแวป

บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่,เครื่องถ่ายเทความร้อน

Brand Name : Heataway

Keyword : เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

Views : 449 Time(s)

คูลลิ่งทาวเวอร์ แอร์ขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครื่องระบายความร้อน  Add RFQ

คูลลิ่งทาวเวอร์ แอร์ขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครื่องระบายความร้อน

บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่,เครื่องถ่ายเทความร้อน

Brand Name : Heataway

Keyword : evaporative condenser

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

Views : 382 Time(s)

ติดตั้งระบบทำความเย็น คอนเดนเซอร์ อีแวปคอน Evap Cond, Add RFQ

ติดตั้งระบบทำความเย็น คอนเดนเซอร์ อีแวปคอน Evap Cond,

บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่,เครื่องถ่ายเทความร้อน

Brand Name : Heataway

Keyword : ติดตั้งระบบทำความเย็น

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

Views : 303 Time(s)

เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น วางระบบแอร์ ติดตั้งแอร์ Add RFQ

เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น วางระบบแอร์ ติดตั้งแอร์

บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่,แอร์ขนาดเล็กและชนิดแยกส่วน

Brand Name : Carrier,york,trane,daikin

Keyword : water cooled chiller (ระบายความร้อนด้วยน้ำ)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

Views : 159 Time(s)

ติดตั้งแอร์ขนาดใหญ่ เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ แอร์ Add RFQ

ติดตั้งแอร์ขนาดใหญ่ เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ แอร์

บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่,แอร์ขนาดเล็กและชนิดแยกส่วน

Brand Name : Carrier,york,trane,daikin

Keyword : ระบายความร้อนด้วยอากาศ air cooled chiller

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

Views : 131 Time(s)

ขายตู้แช่เย็น หนองบัวลำภู Add RFQ

ขายตู้แช่เย็น หนองบัวลำภู

ไพบูลย์การไฟฟ้า ไพบูลย์นาวัง

Heading Name : เครื่องใช้ไฟฟ้า,ผู้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด,เครื่องทำความเย็น

Brand Name : ไพบูลย์การไฟฟ้า นาวัง หนองบัวลำภู

Keyword : ขายตู้แช่เย็น หนองบัวลำภู

อำเภอนาวัง

จังหวัดหนองบัวลำภู

Views : 532 Time(s)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบล็อก Add RFQ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบล็อก

ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น

Brand Name : เทมป์เมกเกอร์

Keyword : Block type Exchanger

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

Views : 1533 Time(s)

Interest : 3 Time(s)

รับติดตั้งชิลเลอร์ Add RFQ

รับติดตั้งชิลเลอร์

ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,ขายปลีกอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น

Brand Name : เทมป์เมกเกอร์

Keyword : Chiller

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

Views : 521 Time(s)

Interest : 1 Time(s)

รับติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม Add RFQ

รับติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม

ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,เครื่องทำความเย็นแบบไอระเหย,ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น

Brand Name : Mueller

Keyword : ชิลเลอร์

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

Views : 290 Time(s)

อะไหล่เครื่องทำความเย็น Add RFQ

อะไหล่เครื่องทำความเย็น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบเครื่องเย็น

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : ประกอบเครื่องเย็น

Keyword : อะไหล่เครื่องทำความเย็น

อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

Views : 100 Time(s)

เครื่องทำความเย็นทุกประเภท Add RFQ

เครื่องทำความเย็นทุกประเภท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบเครื่องเย็น

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : ประกอบเครื่องเย็น

Keyword : เครื่องทำความเย็นทุกประเภท

อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

Views : 37 Time(s)

นำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่อง CNC Add RFQ

นำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่อง CNC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบเครื่องเย็น

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : ประกอบเครื่องเย็น

Keyword : นำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่อง CNC

อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

Views : 121 Time(s)

บริการงานติดตั้งระบบ VRV และ VRF Add RFQ

บริการงานติดตั้งระบบ VRV และ VRF

วิศวะแอร์เอ็นจิเนียริ่ง

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,เครื่องทำความเย็น

Brand Name : วิศวะแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

Keyword : บริการงานติดตั้งระบบ vrv และ vrf

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

Views : 1509 Time(s)

Interest : 2 Time(s)

ติดตั้งท่อส่งลม Add RFQ

ติดตั้งท่อส่งลม

วิศวะแอร์เอ็นจิเนียริ่ง

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,เครื่องทำความเย็น

Brand Name : วิศวะแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

Keyword : ติดตั้งท่อส่งลม

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

Views : 4537 Time(s)

Interest : 1 Time(s)

ออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ Add RFQ

ออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ

วิศวะแอร์เอ็นจิเนียริ่ง

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : วิศวะแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

Keyword : ระบบระบายอากาศ

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

Views : 238 Time(s)

ช่างรับเหมาวางระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม Add RFQ

ช่างรับเหมาวางระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม

วิศวะแอร์เอ็นจิเนียริ่ง

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : วิศวะแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

Keyword : ระบบปรับอากาศ

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

Views : 132 Time(s)

ผู้รับเหมาติดตั้งแอร์อาคาร Add RFQ

ผู้รับเหมาติดตั้งแอร์อาคาร

วิศวะแอร์เอ็นจิเนียริ่ง

Heading Name : เครื่องทำความเย็น

Brand Name : วิศวะแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

Keyword : ติดตั้งแอร์

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

Views : 116 Time(s)

รับทำท่อดักแอร์ Add RFQ

รับทำท่อดักแอร์

รับออกเเบบติดตั้งระบบทำความเย็น Chiller VVP PROSERVICES

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่,ผู้ติดตั้งแอร์

Brand Name : VVP PROSERVICES

Keyword : งานท่อดักแอร์

อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี

Views : 590 Time(s)

รับติดตั้งชิลเลอร์ Chiller Add RFQ

รับติดตั้งชิลเลอร์ Chiller

รับออกเเบบติดตั้งระบบทำความเย็น Chiller VVP PROSERVICES

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่,ผู้ติดตั้งแอร์

Brand Name : VVP PROSERVICES

Keyword : รับติดตั้งชิลเลอร์

อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี

Views : 744 Time(s)

รับซ่อมระบบถ่ายเทความร้อน Add RFQ

รับซ่อมระบบถ่ายเทความร้อน

ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,วิศวกรเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำความเย็นแบบไอระเหย

Brand Name : เทมป์เมกเกอร์

Keyword : ซ่อมระบบถ่ายเทความร้อน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

Views : 796 Time(s)

ล้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน‎อุตสาหกรรม Add RFQ

ล้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน‎อุตสาหกรรม

ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตส่งเครื่องทำความเย็น

Brand Name : เทมป์เมกเกอร์

Keyword : เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

Views : 534 Time(s)

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ความเย็น Add RFQ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ความเย็น

ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตส่งเครื่องทำความเย็น

Brand Name : Coaxial

Keyword : Chiller Heat Pump

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

Views : 561 Time(s)

 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น Add RFQ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

Heading Name : เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น,ขายส่งและผู้ผลิตส่งเครื่องทำความเย็น

Brand Name : เทมป์เมกเกอร์

Keyword : plate heat exchanger

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

Views : 1733 Time(s)

Interest : 5 Time(s)