1. หน้าแรก
  2. บทความ

บทความแนะนำโดย YellowPages

อากาศประเทศไทยร้อนไม่เป็นสองรองใคร เครื่องปรับอากาศจึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะบ้าน ออฟฟิศ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าก็ต่างจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศกันทั้งสิ้น หนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยคลายร้อนได้ดี
“สกรู” เป็นวัสดุที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการยึดวัตถุสองชิ้นให้ติดกัน เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือช่างที่มีส่วนทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมและมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย
การเตรียมให้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นั้นก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝัน การมองข้ามถือเป็นภัยเงียบทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากรถของคุณมีอาการดังนี้ควรรีบตรวจเช็คสภาพรถทันที
การสร้างอาคารบ้านเรือน หรือโครงการต่างๆ ปัจจุบัน ต้องคำนึงถึงความแข็งแรง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพมาใช้งาน วางโครงสร้างในส่วนต่างๆ ระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็มีความอันตรายหากไม่ได้รับการใส่ใจดูแล
มนุษย์รู้จักการสื่อสารกันด้วย ภาพวาด การเขียนสัญลักษณ์ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นตัวอักษรภาพ และตัวอักษรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ความสามารถของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ปรากฏเป็นตัวอักษรหรือภาพตามแม่พิมพ์ และเมื่อมีการคิดค้นการทำกระดาษขึ้น การพิมพ์ก็ยิ่งพัฒนาขึ้นตามลำดับ
สภาพอากาศเมืองไทยทวีความร้อนมากขึ้นทุกปี วิธีง่ายๆของมนุษย์จะช่วยแก้ปัญหาและเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกสบาย จากภูมิปัญญาดั้งเดิม สู่เทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอๆ
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนม่า กัมพูชา ลาว หากแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มที่สามารถยื่นเอกสารและดำเนินการในประเทศไทย โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง เปิดโอกาสให้แรงงานสามารถยื่นเรื่องที่ไทยได้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับแรงงานที่ไม่ต้องการกลับประเทศต้นทาง
จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความโด่ดเด่น งดงามมากที่สุด มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รับเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน อาทิรูปปั้นโลหะกลางแจ้ง สร้างความสะดุดตา และดึงดูดนักท่องเที่ยว นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ก็ว่าได้