ประเภทธุรกิจ

LMC Automotive เป็นกลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกที่มีการจัดตั้งและมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร ที่ให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

TDEM เทคนิคอลเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของโตโยต้านอกประเทศญี่ปุ่นแห่งที่ 4 พัฒนารถยนต์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ และ ด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ด้วยกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์, วิศวกรรมการออกแบบ

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ แบบสอบถาม "มาที่เดียว มีบริการครบ จบชัวร์"

รับปรึกษาด้านการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์

วิจัยการตลาด

ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสติก ยาง น้ำเป็นต้น

บริการเกี่ยวกับด้านการวิจัยโครงการต่างๆ

วิจัยการตลาด

ทำวิจัยด้านการตลาด

เป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตและเรียบเรียงความรู้ สนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้และใช้ความรู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์