บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105548151591

ที่อยู่
171/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
7.30-17.30
พิกัด
13.79857, 100.56656

สินค้าและบริการ

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด เป็นองค์กรวิจัยสัญญาด้านเภสัชกรรม โภชนาการแห่งแรก การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ บริการครบวงจรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการวิจัยด้านเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเภสัชกรนักวิเคราะห์ช่างเทคนิคและผู้ดูแลระบบ