ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทเบโค(ไทยแลนด์) จำกัดบริการด้านการผลิตโดยเครื่องจักรมีการผลิตระบบการตัดถุง เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทไลน์บรรจุภัณฑ์ (Palletizer) เครื่องนำของออกจากพาเลท เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลท ระบบวิศวะสายงานที่ครบครันสำหรับการจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะที่สุด ด้านธุรกิจตัวแทนในไต้หวัน TBCทำหน้าที่เป็นตัวแทนการค้าของ

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อพลาสติกทุกชนิด

ผลิตกล่องบรรจุสินค้าพลาสติกเพื่อส่งออก

ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุหีบห่อ

ค้าส่ง-ปลีกอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ พลาสติก เครื่อง

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่อง ปตท.

เป็นตัวแทนจำหน่ายภาชนะหีบห่อ อุปกรณ์ทุกชนิด

machinery .