บริษัท ซี แอล เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด

ที่อยู่
28 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุหีบห่อ