ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ มีห้อง LAB และเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการตรวจทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะ Calibration Metal Detector ,Calibration Gauss Meter, Calibration Magnet ที่มีค่าความละเอียดสูงพร้อมออกใบรับรองเครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องชั่งและระบบบรรจุภัณฑ์ อัตโนมัติ,เครื่องตรวจจับโลหะ, บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ซ่อมบำรุงโดยทีมงานวิศวกรผู้ผลิต

บริการงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ โดยมีทีมงานที่ชำนาญงานด้านนี้ มีระบบการบริหารตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน บริษัทรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย รปภ ร.ป.ภ. ยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย สมัครงาน รปภ การ์ด guard security รักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร

บริการงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยมีทีมงานที่ชำนาญงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย ร.ป.ภ. ยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย สมัครงาน รปภ การ์ด guard security รักษาความปลอดภัย ตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจจับโลหะ สัญญากันขโมย

detector) อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกอื่นๆ : แผงกั้นแบบมีล้อเลื่อน กระบอง อุปกรณ์ดับเพลิง กระจกตรวจใต้ท้องรถ ป้อมรักษาการณ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนด อุปกรณ์แต่งกาย เครื่องแบบ หมวก สายนกหวีด กระบอง เข็มขัด กุญแจมือ รองเท้า เสื้อกันฝน รองเท้าบูท ไฟฉาย อุปกรณ์จราจร สายจราจร หมวกจราจร ถุงมือจราจร

จำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ

นำเข้าเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด สารเสพติด

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ ILS,DVOR , เครื่องตรวจค้นบุคคล (Body Scan), เครื่องตรวจจับระเบิดแบบพกพา (Portable Explosive Detector), เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจากกระเป๋าสัมภาระ (X-Ray CT-80) และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์ และลักษณะของระบบ, เครื่องมือวัด และเทคโนโลยีเครื่องจักร สำหรับห้องทดลอง และเครื่องใช้ในอุตสาหกรรม, ชั่ง, เครื่องชั่ง, เครื่องชั่งแลป, ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการเครื่องชั่งอุตสาหกรรม, โหลดเซลล์, หัวอ่าน, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง, กรด-ด่าง, ตุ้มน้ำหนัก, เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก

detector, magnetic separator, permanent magnet, electro magnetic, magnet, เครน, เหล็ก, แม่เหล็กยาง, แม่เหล็กแผ่น, เครื่องจักรสำหรับงานอาหาร, เครื่องตรวจจับโลหะ, แม่เหล็กติดตู้เย็น, แม่เหล็กถาวร, แม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็ก