ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเครื่องตรวจจับโลหะคุณภาพสูงของใหม่ของแท้ ราคาถูก ใช้เป็นเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน จำหน่ายเครื่องตรวจหาแร่ทองคำโดยเฉพาะ มีทุกรุ่นมากที่สุดใช้ได้ดีและใช้ได้จริงจับเกล็ดทองชิ้นเล็กๆ ได้ ใช้เป็นเครื่องหาสมบัติสำหรับนักล่าสมบัติ ใช้ค้นหาทองคำ-แหวนทอง-สร้อยคอสร้อยข้อมือทองคำ-พระเลี่ยมทอง-เหรียญพระเครื่อง

บริษัทฯ มีห้อง LAB และเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการตรวจทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะ Calibration Metal Detector ,Calibration Gauss Meter, Calibration Magnet ที่มีค่าความละเอียดสูงพร้อมออกใบรับรองเครื่องตรวจจับโลหะ

นำเข้าเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด สารเสพติด

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ ILS,DVOR , เครื่องตรวจค้นบุคคล (Body Scan), เครื่องตรวจจับระเบิดแบบพกพา (Portable Explosive Detector), เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจากกระเป๋าสัมภาระ (X-Ray CT-80) และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย

จำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ