ประเภทธุรกิจ

*เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ (finger scan) และเครื่องบันทึกเวลาด้วยใบหน้า (face scan) สำหรับใช้กับพนักงาน และใช้สำหรับเปิด-ปิดประตู, นาฬิกายามอิเลคทรอนิคส์ (guard tour), กล้องวงจรปิด (cctv) สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือ และระบบบันทึกภาพ (dvr recording) *เครื่องกันบุคคลหรือรถยนต์ และระบบควบคุมรถยนต์

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนใบหน้า,กล้องวงจรปิด,ระบบเปิด-ปิด ประตูด้วยบัตร และลายนิ้วมือ,ชุดควบคุมเปิด-ปิด ประตูร้านทอง,ประตูตรวจโลหะ‏,ลูกบิดสแกนลายนิ้วมือ,ระบบไม้กั้น การเข้า-ออกของรถยนต์,เครื่องบันทึกเวลานาฬิกายาม,Intercom,Video Intercom,ชุดควบคุมลิฟท์แบบเลือกชั้น,โปรแกรมเงินเดือน

ระบบคอมพิวเตอร์ สแกนนิ้วมือ, กล้องวงจรปิด

เครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องนับคนเข้าออก แขนกั้นรถอัตโนมัติ ประตูอัตโนมัติ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ อุปกรณ์จราจร เครื่องกั้นสามขา

ไบโอเมทริคส์ โซลูชั่น, เครื่องอ่านลาย นิ้วมือ และชุดพัฒนา, ที่ปรึกษาด้าน IT ผู้พัฒนาและติดตั้งระบบ, ระบบโปรแกรม ท่องเที่ยว, ระบบจัดการคอมพิวเตอร์

จำหน่ายติดตั้งระบบ Access Control และ Time Attendance ใช้ลายนิ้วมือ (Fingerprint) หรือ บัตร (RFID)

เครื่องบันทึกเวลา

ตัวแทนจำหน่ายและบริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและกล้องวงจรปิด

ผลิตและจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา