ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าพวกพลาสติก และ เฟอร์นิเจอร์

ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า, หลอดประหยัดไฟฟอกอากาศ และหลอดLED

อุปกรณ์ - ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณืไฟฟ้าในโรงงาน อาคารทุกชนิด หัวสายไฟฟ้า ตามเสาไฟฟ้า

รับเหมาไฟฟ้า และติดตั้ง

จำหน่ายเครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

เครื่องใช้ไฟฟ้า