ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าพวกพลาสติก และ เฟอร์นิเจอร์

รับเหมาไฟฟ้า และติดตั้ง

จำหน่ายเครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

เครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าโรงงาน

ขายและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด