ประเภทธุรกิจ

ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า, หลอดประหยัดไฟฟอกอากาศ และหลอดLED

อุปกรณ์ - ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณืไฟฟ้าในโรงงาน อาคารทุกชนิด หัวสายไฟฟ้า ตามเสาไฟฟ้า

จำหน่ายสินค้าพวกพลาสติก และ เฟอร์นิเจอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อะไหล่ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า

ผลิตอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า