ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายบัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆ โดยมีการบริการหลังการขายในการซ่อม บริการสินค้าที่รับประกันตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป จนถึง 5 ปี สินค้าเช่น บัลลาสต์ Symply รับประกัน 3 ปี โดยมาก จะใช้ในบ้านเรือนทั่วๆ ไป ใช้งานไม่เกิน 8 ช.ม การทำงาน ลดการใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้บัลลาสต์

รับติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Esco)

ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน จัดอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน

ออกแบบ ติดตั้ง ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เครื่องผลิตไบโอดีเซล ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน ทั้งในโรงงาน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ตรวจสอบและออกแบบระบบพลังงาน รักษาระบบนิเวศน์

รับติดตั้งเกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงาน, ที่ปรึกษาพลังงาน

จำหน่ายอุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน,ที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน ออกแบบและบริการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์