ประเภทธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า dc   บริษัทรับตรวจสอบอาคารเอกชนและอาคารที่ทำการของรัฐ ภูเก็ต บริการรับตรวจสอบอาคารประจำปี ตามมาตรา 32 และตรวจสอบโรงงาน ออกเอกสารรับรองความปลอดภัยโดยผู้ชำนาญงานตรวจสอบมืออาชีพ จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เข้าเกณฑ์ตามข้อกฎหมายควบคุมอาคาร

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคารและตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 32 ทวิ เพื่อยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ร.1 โดยผู้ตรวจสอบอาคารมืออาชีพ

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร หรือ แบบร.1.ให้กับอาคาร รายการตรวจสอบตามกฎหมาย 1.

        เซฟลี่ ผู้ตรวจอาคาร บริการตรวจสอบรับรองอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวสอบอาคารตามกฎหมายกำหนด พร้อมออกใบรับรองโดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพ ทำให้มั่นใจในผลการตรวจสอบ ​ รับตรวจสอบอาคาร ตรวจโครงสร้าง ทดสอบเสาเข็ม

รับตรวจสอบอาคาร บริการตรวจสอบอาคาร

รับบริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพอาคารหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดของ AWS ตรวจสอบท่อตามมาตรฐาน API 570 และบริการวิศวกรที่ปรึกษา ตรวจสอบรายการคำนวณ ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง รับรองการตรวจสอบอาคาร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

บริการงานตรวจสอบอาคาร, ตรวจรับรองไฟฟ้า, งานอัคคีภัย

บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบโครงสร้าง โรงงาน ,ป้าย ,ตามพรบ ควบคุมอาคาร รับตรวจสอบประจำปี ตรวจสอบใหญ่

รับตรวจสอบอาคาร โรงงาน

บริการรับตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522