ประเภทธุรกิจ

บริการงานตรวจสอบอาคาร, ตรวจรับรองไฟฟ้า, งานอัคคีภัย

บริการรับตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ตรวจสอบอาคาร บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

บริการตรวจสอบอาคารทุกประเภท เช่น โรงงาน, สำนักงาน โรงแรม, คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเม้นต์, แมนชั่น, หอพัก, สถานบริการ และป้าย

รับตรวจสอบบ้านและคอนโดก่อนโอน

บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบโครงสร้าง โรงงาน ,ป้าย ,ตามพรบ ควบคุมอาคาร รับตรวจสอบประจำปี ตรวจสอบใหญ่

รับตรวจสอบอาคาร โรงงาน

บริการ ตรวจสอบอาคาร-โรงงาน, ตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคาร-โรงงาน

รับตรวจสอบอาคาร งานปรับปรุงระบบต่างๆภายในโรงงานอุตสาหกรรม และงานที่ปรึกษาวิศวกรรม

ตรวจสอบอาคารและทดสอบความปลอดภัยของอาคาร