ประเภทธุรกิจ

nbsp;จำกัด ให้บริการอย่างครบวงจร ในการดำเนินพิธีการทางด้านศุลกากร, การนำเข้าและการส่งออก ซึ่งเรามีความชำนาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง freight forwarding: การขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางทะเล, การขนส่งทางรถ, fcl/lcl/ltl, air/sea charter, การขนส่งสินค้าอันตราย, dry bulk & liquid transportation customs

ชิปปิ้ง-บริการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด

-IMPORT & EXPORT CUSTOMS CLEARANCE, DOOR-TO-DOOR SERVICE -WARE HOUSE, PACKING, CRATING SERVICE -LOCAL DOMESTIC REMOVAL & RELOATION SERVICE -WORLDWIDE EXPRESS COURIER SERVICE -DOMESTIC BUYING AGENT SERVICE -CHIANG MAI - BANGKOK TRANSPORTATION SERVICE -MARINE INSURANCE SERVICE -SHIPPING

ชิปปิ้ง-บริการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด

  บริษัทการจัดการพิธีนำเข้า ส่งออกสินค้าทุกประเภท รับทำชิปปิ้งสินค้า บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ ขนส่งสินค้าในประเทศ ช่วย บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษี และกระจายสินค้า ไปยังลูกค้าตามสั่ง

และในประเทศ ,ต้องการสินค้าจากจีนนำเข้ามาในไทย ติดต่อบริษัทเหวยหมิงได้ ยินดีให้บริการ,บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรครบวงจร แบบเอกสารและบริการล่ามภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน บริหารระบบโลจิสติคส์เพื่อการพาณิชย์ครบวงจร คลังสินค้า รับขนเครื่องจักร และการกระจายสินค้า ชิปปิ้ง ขนส่ง shipping เฟรท freight ศุลกากร customs

นำเข้าแผ่นพลาสติก

ชิปปิ้ง, พิธีการ, ขนส่ง, คลังสินค้า

บริการเกี่ยวกับการนำเข้าเรือยอร์ทแบบครบวงจร เสียภาษีนำเข้า จดทะเบียนเรือไทย โอนทะเบียน ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ เพิ่ม / ลด คนประจำเรือ เปลี่ยนชื่อเรือ จัดทำใบประกาศนียบัตรนายเรือ

รับขนส่งสินค้าทางเรือ-เครื่องบิน ออกนอกประเทศทั่วโลก